جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
خراسان


11,700,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : مسی
تهران
15,000,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس


10,000,000 تومان
کارکرد 3000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
سمنان

5,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
البرز

9,200,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رنگ : نقره ای
خوزستان

12,800,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران3,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
17,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز
13,300,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
اصفهان


6,400,000 تومان
کارکرد 225000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : نوک مدادی
همدان
8,200,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان16,580,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,000,000 تومان
کارکرد 113500 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
لرستان15,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
9,300,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان10,300,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان6,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران9,200,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ