جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان


6,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خوزستان11,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران8,100,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران10,300,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
خراسان


18,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
کرمانشاه

17,750,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,900,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


9,200,000 تومان
کارکرد 198000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
قم


10,800,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران5,900,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,700,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
همدان13,700,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


12,200,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران15,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
15,700,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ