جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


11,200,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

6,200,000 تومان
کارکرد 2070289 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سرمه ای
تهران8,200,000 تومان
کارکرد 196000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
خوزستان10,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان


7,550,005 تومان
کارکرد 154000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مرکزی8,700,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان7,500,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران9,600,000 تومان
کارکرد 139000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران7,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
کرمان


11,300,000 تومان
کارکرد 111000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران15,300,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
خراسان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,500,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
7,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

12,300,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران6,200,000 تومان
کارکرد 144400 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ