جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,400,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
قزوین
8,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
البرز


7,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,650,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد 450000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقرآبی
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
تهران17,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس
14,000,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
خوزستان


12,300,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز14,100,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
بوشهر13,800,000 تومان
کارکرد 19500 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
آذربایجان غربی11,200,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
تهران9,300,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

13,200,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ