جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,100,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,800,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
تهران


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد 97800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران


15,600,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

19,700,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


17,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

10,000,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

14,100,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


7,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


18,200,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


8,900,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

10,500,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران
16,200,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
مازندران


11,600,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ