جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : مشکی
خراسان
14,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
مرکزی


7,900,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
اصفهان
8,500,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران12,400,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
مازندران
10,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


12,000,000 تومان
کارکرد 180 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,800,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
یزد6,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
9,700,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
رنگ : نقره ای
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
8,050,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رنگ : نقرآبی
تهران

7,800,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ