جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,200,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
گیلان


16,750,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,300,000 تومان
کارکرد 19900 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,000,000 تومان
کارکرد 526000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران


11,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : اطلسی
اصفهان


13,150,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,300,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران6,200,000 تومان
کارکرد 127000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : زیتونی
تهران14,750,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز12,800,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان13,750,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
قم
11,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
اصفهان6,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


6,700,000 تومان
کارکرد 259000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


8,400,000 تومان
کارکرد 1480000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آلبالوئی
مازندران13,300,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران14,700,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
فارس12,200,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ