جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,300,000 تومان
کارکرد 1200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
آذربایجان شرقی


11,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
بوشهر
12,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان


12,900,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
هرمزگان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : آبی
اصفهان
11,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

10,700,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

8,800,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


6,500,000 تومان
کارکرد 2790000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران8,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


7,000,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
البرز


8,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ