جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 190 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران


18,600,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
البرز
10,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 19600 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


18,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


23,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : یشمی
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 53400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,800,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران9,800,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : یشمی
تهران


21,200,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران17,500,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

21,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
همدان


17,300,000 تومان
کارکرد 31650 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران7,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : یشمی
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ