جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,800,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
اصفهان20,200,000 تومان
کارکرد 1300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


15,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


8,000,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 75600 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : نوک مدادی
خراسان
18,800,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

13,900,000 تومان
کارکرد 102000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : بژ
تهران13,700,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران


8,100,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : یشمی
البرز


15,800,000 تومان
کارکرد 57211 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان


19,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
فارس


12,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,300,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : زیتونی
تهران


8,000,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,200,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ