جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
8,400,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


10,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
رنگ : مشکی
مازندران15,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
البرز

17,800,000 تومان
کارکرد 1600 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
گلستان
15,300,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قزوین13,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی17,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
رنگ : سفید
چهارمحال و بختیاری

14,300,000 تومان
کارکرد 400 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران7,900,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کردستان


9,300,000 تومان
کارکرد 152000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : یشمی
کرمان
19,000,000 تومان
کارکرد 13 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان8,800,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان15,100,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قم11,100,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زیتونی
آذربایجان شرقی


14,300,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ