جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
5,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان16,450,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
7,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
سمنان14,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : خاکستری
قزوین
5,900,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان12,500,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مازندران18,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,500,000 تومان
کارکرد 8700 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه
12,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
سمنان


10,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رنگ : نامشخص
تهران

17,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
17,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

9,200,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 85250 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس9,600,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
اردبیل16,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
9,300,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ