جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
165,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان12,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


19,300,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : آبی
خراسان
12,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

19,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
رنگ : آبی
آذربایجان شرقی

11,000,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


18,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
تهران
12,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
کردستان


15,500,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
مرکزی

12,800,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


15,500,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
قم

7,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
رنگ : نقرآبی
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قم12,000,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان


15,500,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
خراسان


13,300,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران11,300,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ