جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,300,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

14,800,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران8,000,000 تومان
کارکرد 194000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,700,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
اصفهان15,300,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مرکزی

5,700,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
گیلان


5,200,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

7,500,000 تومان
کارکرد 340000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 980000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


13,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

10,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


7,300,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


6,600,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


9,700,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقرآبی
فارس

12,700,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : اطلسی
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ