جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,300,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران19,900,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

7,900,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


17,300,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
9,500,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
اصفهان13,200,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
مازندران


13,200,000 تومان
کارکرد 151000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

13,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
فارس

8,000,000 تومان
کارکرد 1111 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نامشخص
مرکزی
19,000,000 تومان
کارکرد 5700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران8,800,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


15,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی

1,250,000 تومان
کارکرد 80 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

18,800,000 تومان
کارکرد 880 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : نوک مدادی
کرمان15,000,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

15,500,000 تومان
کارکرد 1100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان
9,000,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
البرز


6,800,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 228000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ