جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

8,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : یشمی
تهران20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خوزستان10,500,000 تومان
کارکرد 179000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران

12,900,000 تومان
کارکرد 157000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

7,700,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
همدان13,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
مازندران


9,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
تهران


14,200,000 تومان
کارکرد 82300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

22,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


12,700,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

11,300,000 تومان
کارکرد 260 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : نقره ای
اصفهان
11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

10,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


7,400,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : بنفش
قزوین19,000,000 تومان
کارکرد 11 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران7,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


11,700,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ