جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,300,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

9,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران


19,300,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : آبی
سیستان و بلوچستان


12,700,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 209000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
البرز

12,300,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سبز
تهران
14,950,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران

18,800,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


16,900,000 تومان
کارکرد 30300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران6,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 19000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس
10,600,000 تومان
کارکرد 430000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز

15,800,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران

14,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 233000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
خراسان


18,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

10,500,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ