جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان
8,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
خراسان12,000,000 تومان
کارکرد 210 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : دلفینی
تهران


12,600,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 60 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


6,500,000 تومان
کارکرد 194000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


7,100,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


10,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,800,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : نامشخص
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 266000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
مرکزی


10,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
البرز
14,500,000 تومان
کارکرد 104 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
تهران

18,700,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
مازندران


8,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بنفش
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

9,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


13,800,000 تومان
کارکرد 132000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ