جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,700,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران

13,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

16,200,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


7,000,000 تومان
کارکرد 294000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : یشمی
تهران


15,700,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


12,500,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

11,400,000 تومان
کارکرد 166 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,700,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مسی
البرز


12,100,000 تومان
کارکرد 129800 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,600,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


7,900,000 تومان
کارکرد 4 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,000,000 تومان
کارکرد 196000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
هرمزگان

16,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,700,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


16,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ