جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
7,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
خراسان


18,600,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
خراسان
12,300,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


8,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یشمی
اصفهان
13,800,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,850,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
گلستان


13,200,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران13,800,000 تومان
کارکرد 59500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


13,700,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
مرکزی15,000,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خوزستان


12,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نامشخص
تهران15,700,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


5,000,000 تومان
کارکرد 11111 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : اطلسی
تهران

21,500,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 134000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 146000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نقره ای
قم
9,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : مشکی
البرز11,600,000 تومان
کارکرد 154000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مرکزی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ