جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,700,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


17,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان19,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 3900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 105 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


13,950,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بنفش
تهران


8,700,000 تومان
کارکرد 196000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
قم

17,000,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز

12,900,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمان


13,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

11,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 180 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

18,600,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,000,000 تومان
کارکرد 212000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
کرمان


9,200,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ