جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


20,200,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان9,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


19,800,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
تهران


17,200,000 تومان
کارکرد 35600 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


8,700,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

8,000,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


16,300,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز

8,500,000 تومان
کارکرد 203000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


7,200,000 تومان
کارکرد 263650 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان17,350,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان

13,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زیتونی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


7,900,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ