جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,000,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


10,200,000 تومان
کارکرد 157000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
گیلان


7,000,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران11,200,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

8,400,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


20,140,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران7,900,000 تومان
کارکرد 275000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
بوشهر


21,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

15,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نوک مدادی
فارس16,200,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بنفش
تهران


8,200,000 تومان
کارکرد 94000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
گیلان


16,900,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

13,300,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران19,400,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
فارس14,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
22,100,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اردبیل


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ