جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
قزوین


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قزوین17,700,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
گلستان

10,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

12,200,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آبی
گلستان

10,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران


8,200,000 تومان
کارکرد 186000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران

14,650,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران


11,200,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران15,400,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 142000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
کردستان

12,250,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
قم


13,500,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,900,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ