جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,900,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران


18,600,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
مازندران
17,000,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

9,900,000 تومان
کارکرد 330 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : زیتونی
تهران

10,800,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
کرمانشاه

21,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
زنجان


15,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

8,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


18,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


14,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

12,900,000 تومان
کارکرد 244000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مسی
تهران


20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
لرستان
13,100,000 تومان
کارکرد 161000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


8,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


9,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
کردستان


8,500,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
تهران


9,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ