جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,300,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
قزوین
16,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
البرز15,200,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


16,700,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


13,400,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

11,700,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : نوک مدادی
اصفهان
14,700,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
کرمان


7,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قزوین

15,300,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


16,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قم


8,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
کرمانشاه
12,500,000 تومان
کارکرد 182000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
لرستان21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران18,400,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران

7,000,000 تومان
کارکرد 268000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سبز
تهران


7,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران14,800,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ