جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,200,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی

9,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


9,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز


12,300,000 تومان
کارکرد 142500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

15,800,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
گیلان


8,700,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


20,800,000 تومان
کارکرد 700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران12,600,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نامشخص
تهران
5,900,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


19,150,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

9,000,000 تومان
کارکرد 193000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,850,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

15,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران
11,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

18,800,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مسی
تهران


13,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستاننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ