جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,700,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


18,800,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


7,700,000 تومان
کارکرد 212000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


20,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

15,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
آذربایجان شرقی


11,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
همدان


6,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قزوین


18,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : آبی
مازندران8,800,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

7,600,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زیتونی
فارس


19,300,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کردستان


17,800,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
گلستان


12,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


18,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


21,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نامشخص
تهران
12,200,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه

10,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ