جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,800,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان

16,000,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران

11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,800,000 تومان
کارکرد 238000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان

12,500,000 تومان
کارکرد 273000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
گیلان13,800,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران
15,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان


8,900,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,000,000 تومان
کارکرد 328000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
البرز

21,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران20,500,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
خراسان14,200,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
کرمانشاه


6,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
گلستان

18,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,800,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

17,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


14,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ