جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,100,000 تومان
کارکرد 29 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : مشکی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : مشکی
تهران


9,800,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان16,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران

15,900,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یاسی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 130 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
البرز


16,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
تهران
22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
البرز


8,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران


8,600,000 تومان
کارکرد 5000000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران


11,500,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

7,700,000 تومان
کارکرد 206000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

13,800,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز

14,600,000 تومان
کارکرد 111400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ