جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,000,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


12,300,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران19,999,999 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس7,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بنفش
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 115700 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


9,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


10,200,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
البرز

7,800,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز

15,400,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : اطلسی
تهران13,700,000 تومان
کارکرد 145 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران19,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

11,700,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


16,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 246000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,100,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : قرمز
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ