جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,500,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
اصفهان16,700,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
همدان


15,600,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
قزوین


13,900,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان

20,200,000 تومان
کارکرد 9100 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : نوک مدادی
کرمان13,000,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,950,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

12,000,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
البرز


14,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


12,800,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران


14,000,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
قزوین


12,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
سمنان

5,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
قزوین


16,400,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
تهران7,000,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


8,700,000 تومان
کارکرد 172000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم

6,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ