جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,900,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
یزد


17,000,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


16,300,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران7,700,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

11,700,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران

10,200,000 تومان
کارکرد 1660000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
آذربایجان شرقی


13,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
قزوین

15,500,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان

17,900,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,600,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز9,300,000 تومان
کارکرد 171000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمنان


13,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
خراسان


19,300,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
گیلان
8,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
گیلان

18,300,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
البرز
14,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران14,100,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ