جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


6,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
گیلان14,400,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
مرکزی

16,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

7,500,000 تومان
کارکرد 600000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


19,300,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
البرز


7,900,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
قزوین

15,200,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,000,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : خاکستری
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 183000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران

15,000,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
قزوین


11,800,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


7,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
اردبیل


15,250,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان

8,450,000 تومان
کارکرد 1550050 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز


17,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

12,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

9,300,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ