جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,900,000 تومان
کارکرد 151000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : مشکی
البرز
9,800,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی14,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
همدان


15,000,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,800,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,950,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


14,500,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


16,500,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آبی
همدان

9,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


20,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
15,900,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

16,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران


13,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

9,900,000 تومان
کارکرد 136500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

9,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نامشخص
اصفهان

10,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


10,200,000 تومان
کارکرد 191000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : نقره ای
گیلان8,000,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ