جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,700,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


15,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : مشکی
البرز

13,500,000 تومان
کارکرد 170 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


11,900,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

10,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
خراسان16,900,000 تومان
کارکرد 48500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

7,500,000 تومان
کارکرد 2900 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
گیلان

18,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


8,200,000 تومان
کارکرد 272000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کرمان


13,700,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


6,400,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان19,800,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
اصفهان14,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بنفش
تهران


7,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : خاکستری
گلستان

9,950,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
مازندران

17,200,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,800,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


19,200,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
مازندران
8,600,000 تومان
کارکرد 600000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ