جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان


7,500,000 تومان
کارکرد 225000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 112630 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نامشخص
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


18,200,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی


13,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی


20,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
مازندران
18,200,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

15,400,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


16,100,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
تهران8,200,000 تومان
کارکرد 20546 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


8,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز

10,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : بژ
البرز


12,300,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ