جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,300,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی

11,500,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نامشخص
قم


12,300,000 تومان
کارکرد 184000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
زنجان


19,600,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
مرکزی
12,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
مازندران14,500,000 تومان
کارکرد 105 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان7,990,000 تومان
کارکرد 327000 کیلومتر
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران
13,800,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان


16,500,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
کرمان13,200,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

11,300,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
خراسان


7,000,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان غربی


10,700,000 تومان
کارکرد 235000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 5500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
خراسان14,150,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان13,000,000 تومان
کارکرد 92300 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران9,350,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران12,300,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
قزوین


12,800,000 تومان
کارکرد 187000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
اردبیل


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ