جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


15,600,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 1000000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


10,700,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
گلستان

17,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


7,000,000 تومان
کارکرد 518000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
سمنان

6,500,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مسی
تهران


9,900,000 تومان
کارکرد 237723 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


9,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقرآبی
کرمانشاه

19,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
همدان


14,600,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نقره ای
تهران
10,500,000 تومان
کارکرد 237273 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
آذربایجان غربی


17,800,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,200,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ