جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,700,000 تومان
کارکرد 179000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران8,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
البرز11,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
رنگ : قرمز
البرز11,700,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 2000000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان17,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
قم


14,850,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
ایلام6,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
قم8,700,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
رنگ : نامشخص
البرز

17,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
خراسان


11,200,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان غربی


12,900,000 تومان
کارکرد 11000000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
رنگ : اطلسی
تهران19,500,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
9,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی16,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران22,800,000 تومان
کارکرد 1500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی15,200,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ