جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

15,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کردستان


8,700,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران
15,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
بوشهر16,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
البرز
14,200,000 تومان
کارکرد 76000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
فارس14,900,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


11,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
قزوین


14,300,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 109000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
کرمان


12,250,000 تومان
کارکرد 77500 کیلومتر
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی
14,100,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : مسی
البرز
14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


11,500,000 تومان
کارکرد 208000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان غربی


17,500,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
گلستان


16,300,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ