جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

5,900,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
آذربایجان شرقی19,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

10,900,000 تومان
کارکرد 285000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

13,900,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
قزوین

15,300,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران15,000,005 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز21,450,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
11,200,000 تومان
کارکرد 157000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان14,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


15,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران13,800,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
لرستان


12,500,000 تومان
کارکرد 192000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : گیلاسی
اصفهان


16,700,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان9,000,000 تومان
کارکرد 241000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران19,950,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران17,200,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
خراسان
13,200,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ