جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
همدان
12,500,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
گلستان11,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان17,400,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
گلستان12,200,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
رنگ : شرابی
تهران12,200,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
البرز


9,350,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان12,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل15,400,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
19,100,000 تومان
کارکرد 17800 کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

12,900,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران15,300,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
12,300,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
البرز11,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
البرز19,700,000 تومان
کارکرد 3000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان


16,500,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


12,800,000 تومان
کارکرد 146000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
کرمانشاه

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ