جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,500,000 تومان
کارکرد 235 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
تهران
21,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمان17,000,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران9,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
خراسان


11,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران9,900,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : آلبالوئی
البرز


12,000,000 تومان
کارکرد 177 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز15,000,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی


15,700,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
یزد16,500,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
خراسان


14,300,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
رنگ : نقره ای
تهران15,500,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
رنگ : نقره ای
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 186000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز


8,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

8,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
8,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,700,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : یشمی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
اردبیل

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ