جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,200,000 تومان
کارکرد 137000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 4 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمان
12,500,000 تومان
کارکرد 105859 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
کرمان15,000,000 تومان
کارکرد 132000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز

7,200,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 257000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران


20,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
قزوین

20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,600,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز11,200,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز12,500,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
رنگ : مسی
تهران

13,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس


15,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
گیلان


15,500,000 تومان
کارکرد 70 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ