جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
اصفهان
14,800,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران16,100,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
6,000,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
خراسان


15,000,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
مازندران


17,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
خوزستان
9,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان15,900,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز12,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


17,900,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
آذربایجان غربی


20,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

11,300,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران12,170,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران12,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز

15,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
مرکزی11,700,000 تومان
کارکرد 83000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ