جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,500,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی12,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران13,600,000 تومان
کارکرد 119000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران11,950,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نارنجی
اصفهان8,300,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران
13,650,000 تومان
کارکرد 196000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
قم


9,700,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران6,500,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
رنگ : سبز
تهران

20,500,000 تومان
کارکرد 750 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,100,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
البرز


9,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی10,950,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران7,300,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,900,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


18,500,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران10,800,000 تومان
کارکرد 204000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : عنابی
آذربایجان شرقی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ