جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان12,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
البرز


16,700,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم
12,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : اطلسی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
قم


18,000,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه16,000,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


13,600,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 101316 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز


13,200,000 تومان
کارکرد 116000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
مرکزی


18,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه15,800,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قم11,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
تهران
19,250,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
فارس

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ