جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
18,400,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
اصفهان

13,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


15,000,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
همدان
19,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

15,500,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
14,300,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
گیلان


11,000,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 84500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران18,400,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اردبیل11,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
قم14,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


17,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

16,500,000 تومان
کارکرد 53400 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ