جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,500,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
14,700,000 تومان
کارکرد 66200 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران9,700,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان18,900,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


13,800,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران17,400,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


16,000,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
خراسان


17,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,500,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
لرستان7,850,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران


5,800,000 تومان
کارکرد 500 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
مازندران10,700,000 تومان
کارکرد 295000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,900,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
17,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

12,400,000 تومان
کارکرد 216000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
سمنان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ